Najnowszy Komentarz - CŁA, CŁA, CŁA…

W poprzednim tygodniu zaszły okoliczności, które skłoniły nas do zmiany składu naszego portfela. Sprzedaliśmy UFK oparte o fundusze surowcowe i złoto. Obecnie posiadamy: 25%... Czytaj całość

Wspólne decyzje wypracowujemy w dwuosobowym „komitecie inwestycyjnym”: doświadczony inwestor giełdowy – Jacek Gaca oraz makler i inwestor – Włodzimierz Liszewski.

Legenda

GENERALI polisy 3 dniowe – umowy ubezpieczenia z 3-dniowym terminem realizacji zleceń UFK, zawarte na podstawie OWU obowiązujących do I kwartału 2010 r.
GENERALI polisy 5 dniowe – umowy ubezpieczenia z 5-dniowym terminem realizacji zleceń UFK, zawarte na podstawie OWU obowiązujących po I kwartale 2010 r.
AXA – umowy ubezpieczenia obsługiwane od stycznia 2016 r.
VIENNA LIFE – dawniej Skandia, umowy ubezpieczenia obsługiwane od stycznia 2016 r.
Przedstawiony przebieg inwestycji uwzględnia opłaty pobrane przez komponenty UFK. Wykres nie uwzględnia opłat administracyjnych oraz za ryzyko ubezpieczeniowe.

Podsumowanie

Jak widać na powyższych wykresach zarówno transakcja kończąca się zyskiem, jak i stratą jest dla nas całkowicie naturalna. Rzecz w tym, aby w procesie inwestycyjnym kontrolować ryzyko i jednocześnie starać się maksymalizować zyski w okresach dobrej koniunktury.

To podstawowe i najistotniejsze elementy naszej strategii inwestycyjnej. Pozostałe punkty naszej metody poruszania się po rynku kapitałowym wypracowaliśmy na przestrzeni 22-letniego okresu doświadczeń i wysokiego „czesnego” jakie należało uiścić, aby móc z dobrymi efektami zmierzyć się z konkurencją na rynku kapitałowym.

Na pytanie: Ile zarobimy w tym roku, uczciwa odpowiedź może być tylko jedna. Nie mamy zielonego pojęcia :-)

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.