Najnowszy Komentarz - Gramy pod odbicie

W poprzednim tygodniu zmieniliśmy skład portfela na bardziej agresywny. Obecnie posiadamy: 20% UFK reprezentujące akcje amerykańskie, 20% UFK reprezentujące akcje polskie, 10% UFK reprezentujące... Czytaj całość

Wspólne decyzje wypracowujemy w dwuosobowym „komitecie inwestycyjnym”: doświadczony inwestor giełdowy – Jacek Gaca oraz makler i inwestor – Włodzimierz Liszewski.

Legenda

GENERALI polisy 3 dniowe – umowy ubezpieczenia z 3-dniowym terminem realizacji zleceń UFK, zawarte na podstawie OWU obowiązujących do I kwartału 2010 r.
GENERALI polisy 5 dniowe – umowy ubezpieczenia z 5-dniowym terminem realizacji zleceń UFK, zawarte na podstawie OWU obowiązujących po I kwartale 2010 r.
AXA – umowy ubezpieczenia obsługiwane od stycznia 2016 r.
VIENNA LIFE – dawniej Skandia, umowy ubezpieczenia obsługiwane od stycznia 2016 r.
Przedstawiony przebieg inwestycji nie uwzględnia opłat za zarządzanie funduszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, których wysokość jest uzależniona od wysokości składki na polisie oraz od rodzaju produktu danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Wykres nie uwzględnia opłat administracyjnych oraz za ryzyko ubezpieczeniowe.

Podsumowanie

Jak widać na powyższych wykresach zarówno transakcja kończąca się zyskiem, jak i stratą jest dla nas całkowicie naturalna. Rzecz w tym, aby w procesie inwestycyjnym kontrolować ryzyko i jednocześnie starać się maksymalizować zyski w okresach dobrej koniunktury.

To podstawowe i najistotniejsze elementy naszej strategii inwestycyjnej. Pozostałe punkty naszej metody poruszania się po rynku kapitałowym wypracowaliśmy na przestrzeni 22-letniego okresu doświadczeń i wysokiego „czesnego” jakie należało uiścić, aby móc z dobrymi efektami zmierzyć się z konkurencją na rynku kapitałowym.

Na pytanie: Ile zarobimy w tym roku, uczciwa odpowiedź może być tylko jedna. Nie mamy zielonego pojęcia :-)

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która m.in. wdrożyła do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dostosowując się do wymogów tej ustawy, spółka Ontima została podzielona na dwie spółki:

1. Wykonującą czynności agencyjne (Ontima)
2. Wykonującą m.in. czynności brokerskie (Ontimax)

Ontima zajmuje się dystrybucją polis ubezpieczeniowych i ich administracją. Ontimax zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami UFK, w ramach polis ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższą ustawę jesteśmy w trakcie rozdzielania naszych usług i przygotowywania dla Państwa nowej strony internetowej.