Najnowszy Komentarz - TURECKI NIEWYPAŁ

Niestety czasami pisanie komentarza nie jest przyjemne. Dzieje się tak wówczas, kiedy musimy Państwu opowiedzieć o nieudanej transakcji. 20 września złożyliśmy zlecenia zamykające wcześniejsze... Czytaj całość

Jacek Gaca dyrektor ds. inwestycji i produktu
04 Czerwiec 2018
WŁOSKA ROBOTA

W ostatnim czasie nie zmieniliśmy składu naszego portfela UFK. W naszej opinii nie zaszły okoliczności, które zmieniałyby postrzeganie naszych otwartych pozycji: UFK typu „short„ (niedostępne w AXA), UFK oparte na surowcach, UFK oparte za złocie oraz UFK pieniężne.

Zaczynając od UFK typu „short” czyli funduszu, który zarabia wtedy gdy nasz rodzimy parkiet spada. Na tym rynku mamy zdecydowany trend od końca stycznia tego roku. Na wykresie indeksu WIG20 w interwale dziennym ( załącznik nr 1), oczywiście w naszej opinii, nie widać oznak zmiany trendu a jedynie korekty. Czerwona strzałka wskazuje miejsce, kiedy składaliśmy zlecenie kupna funduszu UFK short. Jak widać impulsem do takiego ruchu było przebicie od góry zielonej linii (średniej 200 sesyjnej ) umownie dla zwolenników analizy technicznej, oznaczającej przejście rynku z hossy do bessy. Dopóki nie nastąpi jakościowa zmiana sygnalizująca zmianę trendu, dopóty pozostaniemy w tym funduszu UFK. Dodatkowym argumentem do pozostania w tym funduszu jest obraz WIG20 w średnim terminie tzn. tygodniowym (załącznik nr 2). Widać tu także jak kolejne tygodnie przynoszą nam zejście na nowe minima trendu.

Patrząc szerzej na nasz rodzimy parkiet oraz inne rynki, trudno nie zauważyć słabości naszego rynku, a w sytuacji pojawiających się problemów zewnętrznych, jak chociażby problem włoski z populistycznym rządem, bądź jego brakiem, tudzież ryzykiem opuszczenia przez Włochów strefy Euro. Rynki finansowe są w takim otoczeniu nerwowe.

„Surowcowa” część portfela po dynamicznym ruchu na północ i po sforsowaniu ważnych oporów widocznych na wykresie indeksu surowcowego „Rogers”(załącznik nr 3) weszła w korekcyjny spadek, który jest czymś jak najbardziej naturalnym po wzrostach. Zważywszy fakt, że obecna przecena na surowcach odbywa się przy umacniającym USD/EUR, to spadek ten jest i tak mniejszy, niż by się można było spodziewać, co traktujemy jako relatywną siłę tego sektora.

Część portfela „złoto” utrzymujemy jako bezpieczną przystań na wypadek ”W”. Co i rusz mamy do czynienia z odgrzewanym tematem wojny celnej pomiędzy największymi gospodarkami świata. Stąd też ta ekspozycja w naszym portfelu UFK.

Skoro założone przez nas kierunki, w których poruszają się określone klasy aktywów, nadal obowiązują, a nowych faworytów jeszcze nie widać, uznajemy, że zmiany składu portfela nie są konieczne.

 

/f/WIG20-20180601-DZIENNY.PNG

/f/WIG20-20180601-TYGODNIOWY.PNG

/f/ROGERS-20180601-TYGODNIOWY.PNG

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która m.in. wdrożyła do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dostosowując się do wymogów tej ustawy, spółka Ontima została podzielona na dwie spółki:

1. Wykonującą czynności agencyjne (Ontima)
2. Wykonującą m.in. czynności brokerskie (Ontimax)

Ontima zajmuje się dystrybucją polis ubezpieczeniowych i ich administracją. Ontimax zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami UFK, w ramach polis ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższą ustawę jesteśmy w trakcie rozdzielania naszych usług i przygotowywania dla Państwa nowej strony internetowej.