Najnowszy Komentarz - Jednak hossa?

W ostatnim komentarzu informowaliśmy Państwa o zleceniach jakie złożyliśmy 17 października. Kupiliśmy UFK akcyjne reprezentujące rynki: polski, amerykański, niemiecki, rynek krajów rozwijających się (emerging... Czytaj całość

Włodzimierz Liszewski prezes zarządu
03 Wrzesień 2018
WIĘKSZA ZMIENNOŚĆ, WIĘKSZE RYZYKO

Od końca lipca czekamy na bezpiecznych pozycjach w portfelu, czyli posiadamy jedynie fundusz pieniężny. Wcześniej w portfelu posiadaliśmy fundusze reprezentujące rynek surowców i fundusze zarabiające na spadkach na polskim WIGu20. W pierwszym przypadku zamykaliśmy pozycję 11 lipca, co zobrazowaliśmy na przykładzie funduszu Franklin Natural Resources (załącznik nr 1 – czerwona strzałka). Jeżeli chodzi o  fundusze typu „short” pozycje zamknęliśmy pod koniec lipca.  Tak jak Państwu pisaliśmy w poprzednich komentarzach za wyznacznik utrzymania lub zamknięcia pozycji „krótkiej” przyjęliśmy średnią 200-sesyjną na wykresie WIG2 (załącznik nr 2 – zielona średnia). Otwieraliśmy ją po zejściu indeksu poniżej tej średniej na przełomie lutego i marca, natomiast zamknięcie nastąpiło pod koniec lipca, po wyjściu indeksu powyżej tej średniej. Po prostu tak wyznaczyliśmy poziom naszego średnioterminowego stop-lossa.

Z perspektywy czasu okazało się, że zapoczątkowana jeszcze w styczniu fala spadkowa nie rozwinęła się w wystarczający sposób, aby móc z tego ruchu wycisnąć więcej. W zasadzie od lipca nastąpił wzrost zmienności rynku, co zaowocowało dynamicznym odbiciem w górę, przerywanym równie dynamicznym schłodzeniem rynku w połowie sierpnia. Dysponując instrumentami w postaci UFK, które z racji swej konstrukcji nie pozwalają na zbyt szybkie zmiany posiadanych funduszy, trudno nam było dopasować się do tak gwałtownych zmian rynkowego sentymentu.

Pierwsza fala wzrostowa, którą potraktowaliśmy jako odbicie, w odróżnieniu od tych z kwietnia i z maja doprowadziła do przebicia naszej linii obrony, na co zgodnie z założeniami reagowaliśmy. Potem nastąpiło dynamiczne lecz krótkie zejście rynku w okolice 2200 i wreszcie wzrosty zakończone na ostatniej sesji wtorkowej. Diagnoza pochodzenia kapitału w czasie ostatnich wzrostów była w zasadzie jasna – osłabienie dolarowe zachęciło zagranicznych inwestorów do angażowania się na rynkach wschodzących, w tym na rynku polskim. Z jednej strony odrabialiśmy wcześniejsze straty, ale z drugiej jakoś dziwnie się złożyło, że w ostatnich dniach światło dzienne ujrzał projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych i w zasadzie od tego momentu zaczęła być odczuwalna „sprzedaż faktów”. Projekt ustawy o PPK ma oczywiście w długim terminie korzystny wpływ na nasz rynek kapitałowy, ale zanim poznamy szczegóły i zostanie on uruchomiony możemy jeszcze jakiś czas poczekać, a to z kolei może skutecznie ostudzić zapał kupujących.

Analizując przebieg wykresu WIG20, ostatnią falę wzrostową możemy na razie uznać za silne odreagowanie wcześniejszych spadków, które dotarło jedynie do wysokości z początku marca, kiedy to spadki zaczynały nabierać przyspieszenia. Dopóki nie da się jednoznacznie określić czy mamy do czynienia z początkiem średnioterminowego trendu wzrostowego, czy też niebawem będziemy świadkami kontynuacji spadków, dopóty otwieranie nowych pozycji jest po prostu obarczone zbyt dużym ryzykiem.

Jako ciekawostkę sugerujemy rzucić okiem na wykres przedstawiony w załączniku nr 3. Znany analityk Wojciech Białek pokusił się ostatnio o prognozę przebiegu WIG20, bazując na analogiach z przeszłości. Czarny kolor wykresu to WIG20 ostatnio, a niebieski kolor to wcześniejsza i obecna jego prognoza. Skala pionowa to wartości punktowe naszego indeksu, natomiast skala pozioma wyraża liczbę sesji. Ostatnie ponad 250 sesji było zbliżone do jego wcześniejszych prognoz. Jeżeli również w przyszłości jego prognoza byłaby trafna, to w zasadzie do maja przyszłego roku powinniśmy szukać a odpowiedniego momentu do powrotu do pozycji „krótkiej”, a dopiero od wiosny przyszłego roku możemy spodziewać się prawdziwego „Eldorado” na polskim rynku kapitałowym. Traktujemy to oczywiście jako ciekawostkę, jednak zważywszy fakt, że jest to jeden z bardziej cenionych przez na analityków, nie zamierzamy tego bagatelizować.

 

/f/FRANKLIN NAT.RES. – 20180831.PNG

/f/WIG20-20180831.PNG

/f/wig20 ostatnio i jego projekcja.png

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która m.in. wdrożyła do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dostosowując się do wymogów tej ustawy, spółka Ontima została podzielona na dwie spółki:

1. Wykonującą czynności agencyjne (Ontima)
2. Wykonującą m.in. czynności brokerskie (Ontimax)

Ontima zajmuje się dystrybucją polis ubezpieczeniowych i ich administracją. Ontimax zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami UFK, w ramach polis ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższą ustawę jesteśmy w trakcie rozdzielania naszych usług i przygotowywania dla Państwa nowej strony internetowej.