Najnowszy Komentarz - Gramy pod odbicie

W poprzednim tygodniu zmieniliśmy skład portfela na bardziej agresywny. Obecnie posiadamy: 20% UFK reprezentujące akcje amerykańskie, 20% UFK reprezentujące akcje polskie, 10% UFK reprezentujące... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
26 Kwiecień 2019
ŚWIĄTECZNO-MAJÓWKOWY SPOKÓJ

Od ostatniego komentarza skład naszego portfela nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

AEGON, VIENNA i AXA: UFK Akcji Polskich–20%; UFK Akcji Rynków Emerging Markets–20% oraz UFK Pieniężne-60%

GENERALI: UFK Akcji Polskich–20%; UFK Akcji Rynków Emerging Markets–20%; UFK Dłużne w dolarach-30% oraz UFK Pieniężne-30%

Jedynie na platformie Generali mamy do dyspozycji fundusz Templeton Global Total Return w dolarach i stąd ta różnica.

Niepełne tygodnie w okresie Wielkanocy i nadchodzącej majówki z reguły charakteryzują się niewielkimi wahaniami notowań i zmniejszonymi obrotami, szczególnie wtedy, kiedy Wielkanoc wypada pod koniec kwietnia. Tym razem jest podobnie.

Jeżeli chodzi o nasz rynek to patrząc na przebieg notowań WIGu20 (załącznik nr 1) utknęliśmy mniej więcej w środku przedziału ograniczonego od góry strefą oporu (2400:2420) oraz od dołu strefą wsparcia (2300:2320). Co więcej w przedziale tym znajdujemy się już dość długo, bo praktycznie od początku roku. Z jednej strony układ poszczególnych średnich jest charakterystyczny dla tendencji wzrostowej, jednak z drugiej strony, im dłużej przebywamy w tym przedziale, to prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostu, jak też nowego ruchu w kierunku na południe staje się coraz bardziej zbliżone. Stąd nasze zaangażowanie w funduszach akcyjnych jest raczej umiarkowane. Dopiero pokonanie jednej ze wspomnianych stref może zwiastować rozpoczęcie kolejnej fali w ujęciu średnioterminowym i dopiero wówczas będziemy reagowali.

Jeżeli chodzi o rynki rozwijające się (emerging markets) posłużymy się przykładem UFK AXA-Schroder ISF Frontier Markets Equity (załącznik nr 2). Po wzroście z początku roku doszło do zmiany średnioterminowej tendencji spadkowej na wzrostową, co zostało potwierdzone sygnałem kupna z przełomu marca i kwietnia. Chodzi nam o tak zwany „złoty krzyż”, czyli przebicie od dołu średniej 200-sesyjnej przez średnią 50-sesyjną. Obecnie, po wcześniejszych wzrostach rynek wyhamował przed kolejnym ruchem. Jako wsparcie traktujemy średnie, które znajdują się w niewielkiej odległości. W przypadku wersji optymistycznej, czyli ewentualnego pokonania ostatnich lokalnych szczytów, potencjał wzrostowy wydaje się wystarczająco zachęcający do utrzymywania lub nawet powiększenia posiadanych pozycji.

Zarówno rynek akcji polskich, jak i emerging markets z reguły jest skorelowany z parą walutową EUR/USD. Na razie mamy do czynienia z umocnieniem się dolara do euro, co z jednej strony hamuje wzrosty na rynkach akcyjnych, ale z drugiej strony wpływa na poprawę notowań funduszu, który posiadamy na platformie Generali, czyli Templeton Global Total Return wyrażony w dolarach. (załącznik nr 3). Jednostki tego funduszu nabywaliśmy na ruchu powrotnym do przebitej wcześniej linii oporu na poziomie 104 (niebieska strzałka to miejsce kupna). Początkowo notowania tego funduszu obniżyły się jeszcze idealnie do 104, które dziś traktujemy jako wsparcie, ale dziś oddaliliśmy się na już dość bezpieczną odległość od tego poziomu. W przypadku tego funduszu na wycenę jednostek wpływ ma zachowanie rynku długu, który jest wzmacniany lub osłabiany notowaniami dolara do złotego.

Na koniec jeszcze ciekawostka. Bank of America bada nastroje zarządzających. Wskaźnik przedstawia procent netto zarządzających deklarujących przeważenie akcji w portfelach. Jeszcze miesiąc temu wskaźnik ten był na bardzo niskich poziomach. Z ostatniego odczytu okazało się, że zarządzający zaczynają coraz cieplej spoglądać na rynek akcji. Odsetek netto menadżerów deklarujących przeważenie akcji w portfelach podskoczył nagle z 3% do 17%. Taka istotna poprawa nastrojów może trochę niepokoić. Za duży optymizm nigdy nie jest dla giełdy korzystny. Jednak poziom 17% to raczej faza początkowa optymizmu i obawy nie powinny być zbyt duże. Dla porównania, kiedy w styczniu 2018, czyli tuż przed załamaniem rynku, panował optymizm co do „globalnego zsynchronizowanego ożywienia” , barometr wynosił aż 55%. Tak więc poprawa nastrojów mile widziana, byle niezbyt przesadzona.

WIG20-20190423.PNG

AXA-ISF SCHRODER FR.MARK.-20190418.PNG

Temp.Glob.T.R.-USD-20190418.PNG

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która m.in. wdrożyła do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dostosowując się do wymogów tej ustawy, spółka Ontima została podzielona na dwie spółki:

1. Wykonującą czynności agencyjne (Ontima)
2. Wykonującą m.in. czynności brokerskie (Ontimax)

Ontima zajmuje się dystrybucją polis ubezpieczeniowych i ich administracją. Ontimax zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami UFK, w ramach polis ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższą ustawę jesteśmy w trakcie rozdzielania naszych usług i przygotowywania dla Państwa nowej strony internetowej.