Najnowszy Komentarz - „PODIUM I TUŻ ZA”

Skład portfela od ostatniego komentarza nie uległ zmianie: UFK reprezentujące złoto: 25%; UFK pieniężne: 75%. Złoto w ostatnim tygodniu ustanowiło sześcioletnie maksimum, co nie... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
13 Marzec 2019
ZŁOTO, ZŁOTY

W ostatnim tygodniu zdecydowaliśmy się na zmianę składu portfela Ontimax. Sprzedaliśmy fundusze UFK reprezentujące złoto i nabyliśmy 30% portfela UFK Templeton Global Total Return Fund ( USD ), oczywiście tam gdzie jest dostępny. Głównym powodem sprzedaży UFK powiązanych ze złotem było zachowanie samego kruszcu. Na zamieszczonym wykresie złota (załącznik nr.1) widać jak wspomniany surowiec doszedł do […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
18 Luty 2019
DYLEMATY

Od ostatniego komentarza nie zmieniliśmy składu naszego portfela i nadal utrzymujemy 20% w funduszach UFK opartych na notowaniach złota, a pozostałą część portfela w funduszach pieniężnych, w oczekiwaniu na sprzyjające okazje rynkowe. Jeżeli chodzi o złoto, to po pokonaniu ważnego poziomu oporu (1300USD), na co reagowaliśmy zakupami, mieliśmy do czynienia początkowo ze wzrostem do 1325, […]

Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
07 Luty 2019
W gotowości

Na wstępie chcielibyśmy Państwa poinformować o „powrocie do normalności”. Jak Państwo zauważyliście mieliśmy dość długi okres, kiedy to nasza aplikacja „Ontimax” nie wyświetlała wycen i wykresów przebiegu polis Generali. Wynikało to z procesów dostosowawczych początkowo do RODO, a później do nowej ustawy „IDD” , zarówno w Generali, ale też na naszym własnym podwórku. Konieczny podział […]

Czytaj całość

Jacek Gaca dyrektor ds. inwestycji i produktu
07 Styczeń 2019
Podsumowanie 2018 roku

Zastanawiając się nad ubiegłym rokiem, właściwie możemy uznać, że nie jest nam żal, że już się skończył, oczywiście mając na myśli szeroko rozumiany rynek kapitałowy. Najkrócej rzecz ujmując był to rok, w którym możliwości zarabiania na funduszach praktycznie nie było, natomiast możliwości na uszczuplenie kapitału było co niemiara i to niezależnie od rynku, na którym […]

Czytaj całość

Jacek Gaca dyrektor ds. inwestycji i produktu
10 Grudzień 2018
A JUŻ SIĘ WYDAWAŁO…

Dotychczas, cały ten rok jest niezwykle trudny do „gry”. I nie dotyczy to jedynie rynku polskiego, ale praktycznie wszystkich głównych giełdowych parkietów. Jeżeli chodzi o nasz rodzimy parkiet, to sytuacja przedstawia się tak jak na wykresie w załączniku numer 1. Po szczycie notowań ze stycznia mieliśmy do czynienia z silną przeceną aż do przełomu czerwca i […]

Czytaj całość

Jacek Gaca dyrektor ds. inwestycji i produktu
26 Listopad 2018
W KLESZCZACH

Może brzmi to już trochę nudno, ale nadal posiadamy 100% portfela w UFK bezpiecznych. Oczywiście nie można się spodziewać na tych funduszach dużych zysków, są na poziomie lokat bankowych. W zależności od produktu staramy się wybierać takie, które mają jak najbardziej liniowy przebieg. Ich rentowność za ostatnie 12 miesięcy dochodzi do 2,40%. Rynki światowe znajdują […]

Czytaj całość

Jacek Gaca dyrektor ds. inwestycji i produktu
29 Październik 2018
NADAL CZEKAMY

W ostatnim komentarzu pisaliśmy o potencjalnych ryzykach „wiszących” nad globalnym rynkiem kapitałowym. Wymieniliśmy, naszym zdaniem, najistotniejsze z nich (odsyłamy do ostatniego komentarza). Nie chcemy się powtarzać, ale fakty są takie, że dosyć szybko wspomniane ryzyka zaczęły się materializować. Ostatni komentarz opublikowaliśmy 8 października. Od tego dnia do ostatniej sesji minęły trzy tygodnie. W tym czasie […]

Czytaj całość

Jacek Gaca dyrektor ds. inwestycji i produktu
08 Październik 2018
W OKOPACH

Od dłuższego już czasu nie zmienialiśmy składu naszego portfela UFK i nadal posiadamy 100% aktywów w bezpiecznych funduszach pieniężnych UFK. W ostatnim czasie powodów, naszym subiektywnym zdaniem, aby bronić kapitał jest co najmniej kilka. Po pierwsze wojna celna na linii USA-CHINY, z różnym nasileniem w zależności od pomysłowości prezydenta Trumpa, jest ciągle aktualny temat. Ponad […]

Czytaj całość

Włodzimierz Liszewski prezes zarządu
03 Wrzesień 2018
WIĘKSZA ZMIENNOŚĆ, WIĘKSZE RYZYKO

Od końca lipca czekamy na bezpiecznych pozycjach w portfelu, czyli posiadamy jedynie fundusz pieniężny. Wcześniej w portfelu posiadaliśmy fundusze reprezentujące rynek surowców i fundusze zarabiające na spadkach na polskim WIGu20. W pierwszym przypadku zamykaliśmy pozycję 11 lipca, co zobrazowaliśmy na przykładzie funduszu Franklin Natural Resources (załącznik nr 1 – czerwona strzałka). Jeżeli chodzi o  fundusze […]

Czytaj całość

Jacek Gaca dyrektor ds. inwestycji i produktu
17 Sierpień 2018
TURECKA BURZA

W ostatnim czasie wróciliśmy całym portfelem do bezpiecznej przystani, tj. do UFK pieniężne – 100%. Na rynkach zagościł czas, gdzie indeksy giełdowe charakteryzują się bardzo dużą zmiennością, zarówno na krajowym jak i zagranicznym parkiecie. W ostatnim czasie głównym tematem jest spór dyplomatyczny na linii Turcja-USA. Poszło o aresztowanie amerykańskiego pastora przez rząd Erdogana pod zarzutem […]

Czytaj całość

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która m.in. wdrożyła do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dostosowując się do wymogów tej ustawy, spółka Ontima została podzielona na dwie spółki:

1. Wykonującą czynności agencyjne (Ontima)
2. Wykonującą m.in. czynności brokerskie (Ontimax)

Ontima zajmuje się dystrybucją polis ubezpieczeniowych i ich administracją. Ontimax zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami UFK, w ramach polis ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższą ustawę jesteśmy w trakcie rozdzielania naszych usług i przygotowywania dla Państwa nowej strony internetowej.