Najnowszy Komentarz - „PODIUM I TUŻ ZA”

Skład portfela od ostatniego komentarza nie uległ zmianie: UFK reprezentujące złoto: 25%; UFK pieniężne: 75%. Złoto w ostatnim tygodniu ustanowiło sześcioletnie maksimum, co nie... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
07 Luty 2019
W gotowości

Na wstępie chcielibyśmy Państwa poinformować o „powrocie do normalności”. Jak Państwo zauważyliście mieliśmy dość długi okres, kiedy to nasza aplikacja „Ontimax” nie wyświetlała wycen i wykresów przebiegu polis Generali. Wynikało to z procesów dostosowawczych początkowo do RODO, a później do nowej ustawy „IDD” , zarówno w Generali, ale też na naszym własnym podwórku. Konieczny podział Ontimy na agenta i brokera ubezpieczeniowego (wymogi ustawy), oczekiwanie na uzyskanie koniecznych zezwoleń z KNF i wiele mniejszych hamulców, chociażby informatycznych, spowodowały utrudnienia w dostarczaniu naszym klientom odpowiedniego serwisu, do którego byli przyzwyczajeni.

Niniejszym przepraszamy, że trwało to tak długo, ale pragniemy poinformować, że wspomniane wyżej problemy są już za nami. Co więcej, jako jedna z tylko dwóch firm, jesteśmy już połączeni z Generali specjalnym kanałem informatycznym (API), o co się staraliśmy. API umożliwia nam bezpieczniejszy i wygodniejszy proces naszych działań, zgodnych z umowami z Państwem. Mamy nadzieję, że również dzięki tym zmianom będziemy mieli łatwiejszą ścieżkę do uzyskiwania bardziej satysfakcjonujących wyników zarządzania.

Przy okazji mamy gorącą prośbę do części naszych Klientów, którzy nie dostarczyli nam jeszcze oświadczeń, koniecznych do podłączenia do nowej wersji systemu informatycznego, a bez których nie będziemy mogli realizować zapisów wynikających z umowy z klientem. Prościej rzecz ujmując, tylko po otrzymaniu oświadczenia od klienta będziemy mogli zarządzać jego polisą, a klient będzie miał pełen dostęp do informacji o polisie, za pośrednictwem naszej aplikacji.

Przechodząc do spraw rynkowych, w ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się na zmianę składu naszego portfela. Na naszej liście funduszy, które zaczęły spełniać warunki do rozważenia ich zakupu znalazły się: niektóre fundusze akcji polskich, niektóre fundusze z innych rynków emerging markets oraz fundusze skorelowane z notowaniami złota.

Jeżeli chodzi o polski rynek i fundusze z rynków emerging markets sytuacja zaczęła wyglądać podobnie. Po bardzo słabym ubiegłym roku, praktycznie na wszystkich rynkach akcyjnych, nastąpiło odreagowanie, które na dziś traktujemy jedynie jako falę korekcyjną poprzednich spadków, a nie nowy impuls ewentualnej nowej fali wzrostowej, rozpatrywanej w średnim terminie. Przy naszym podejściu, dopiero sytuacja, w której uznamy, że dany ruch spełnia kryteria zaliczenia go do nowego impulsu, a nie tylko do ruchu korekcyjnego, możemy podjąć decyzję o zakupach.

Obraz niektórych funduszy przedstawia się coraz bardziej zachęcająco, jednak ryzyko, że mamy do czynienia jedynie z korektą, nadal stanowi swego rodzaju hamulec. Na przykładzie indeksu WIG20 wyrażonego w dolarach, mamy do czynienia ze złowrogo wyglądającym „klinem” (załącznik numer 1). Wyjście rynku „dołem” w zasadzie będzie oznaczało zakończenie korekty i potencjalne spadki. Z kolei pokonanie poziomych linii oporu zaneguje formację klina i stworzy możliwość zmiany tendencji na wzrostową w ujęciu średnioterminowym. Podobne dylematy są również odzwierciedlone na wykresach poszczególnych funduszy. Jeżeli analizujemy przebieg wykresu WIG20, sytuacja wygląda bardziej optymistycznie. (załącznik numer 2). Na dziś wbiliśmy się w zaznaczoną strefę oporu, której skuteczne pokonanie również mogłoby otworzyć kierunek na północ. Tak więc na rozstrzygnięcie tej kwestii zdecydowaliśmy się jeszcze zaczekać.

W ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się na kupno funduszy UFK (różnych w zależności od produktu) skorelowanych ze złotem (20% portfela). W załączniku nr 3 prezentujemy przebieg wykresu funduszu UFK BlackRock World Gold. Od szczytu z połowy 2016 roku mieliśmy do czynienia z wyraźną tendencją spadkową, z korektami, które zbliżały się jedynie do fioletowej średniej 200-sesyjnej. Potwierdzeniem tej tendencji był również niekorzystny układ średnich. Szybsza (niebieska) średnia pozostawała poniżej wolniejszej (fioletowa), aż do teraz. Niebieskimi strzałkami oznaczyliśmy dwa sygnały kupna. Na przełomie roku doszło do przebicia średniej 200-sesyjnej, pierwszy raz od dwóch lat, a w dniu w którym składaliśmy zlecenia kupna dostaliśmy drugi sygnał kupna. Szybsza średnia przebiła średnią wolniejszą, co w nomenklaturze giełdowej oznacza formację o nazwie „złoty krzyż”. Oba te sygnały pojawiły się po prawie dwuletniej przerwie co sugerowałoby zmianę tendencji na wzrostową w dłuższym horyzoncie czasu. Uznaliśmy więc, że wystąpiła sytuacja, w której potencjał wzrostu do ryzyka spadku stał się wystarczająco zachęcający, aby podjąć decyzję o zakupach.

/f/WIG20USD-20190206.PNG

/f/WIG20-20190206.PNG

/f/BRWG-20190130.PNG

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która m.in. wdrożyła do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dostosowując się do wymogów tej ustawy, spółka Ontima została podzielona na dwie spółki:

1. Wykonującą czynności agencyjne (Ontima)
2. Wykonującą m.in. czynności brokerskie (Ontimax)

Ontima zajmuje się dystrybucją polis ubezpieczeniowych i ich administracją. Ontimax zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami UFK, w ramach polis ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższą ustawę jesteśmy w trakcie rozdzielania naszych usług i przygotowywania dla Państwa nowej strony internetowej.