Najnowszy Komentarz - TURECKI NIEWYPAŁ

Niestety czasami pisanie komentarza nie jest przyjemne. Dzieje się tak wówczas, kiedy musimy Państwu opowiedzieć o nieudanej transakcji. 20 września złożyliśmy zlecenia zamykające wcześniejsze... Czytaj całość

Włodzimierz Liszewski prezes zarządu
11 Czerwiec 2018
CIERPLIWOŚĆ

W ostatnim tygodniu nie zaszły okoliczności do zmiany składu naszego portfela. W dalszym ciągu utrzymujemy pozycję „krótką” w odniesieniu do polskiego WIGu20 oraz pozycję „długą” na UFK surowcowych.

Tak jak wspominaliśmy w poprzednich komentarzach, od pewnego czasu utrzymuje się wzrost zmienności, co na rynkach akcyjnych jest jak najbardziej naturalne. Nie zmienia to jednak faktu, że średnioterminowe trendy zapoczątkowane na przełomie stycznia i lutego tego roku nie uległy wyczerpaniu. Załącznik numer 1 przedstawia obraz głównego indeksu polskiej giełdy za ostatni rok. Od szczytu z końcówki stycznia, do początku kwietnia mieliśmy do czynienia z dynamicznym trendem spadkowym. Od kwietnia do dziś trend ten jest kontynuowany, z tą tylko różnicą, że jego nachylenie jest mniej strome. W zależności od sentymentu na rynkach bazowych, a w naszym przypadku bardziej od sentymentu na rynkach emerging markets, krótkoterminowo dochodzi do dynamicznych zmian kierunków notowań. W ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia z dość silnym odreagowaniem spadków z poprzednich dwóch tygodni, co zaowocowało wzrostem WIGu20 za ostatni tydzień o +2,7%. Od początku roku WIG20 spadł o -8,6%, a bilans za ostatnie 12 miesięcy wynosi -3,9%. Nie zmienia to faktu, że we wspomnianym okresie dochodzi do wyznaczania nowych lokalnych „dołków”, a lokalne szczyty kończące korekty również wypadają niżej od poprzednich. Takie zachowanie rynku opisują dwie opadające linie równoległe oraz opadająca średnia 200-sesyjna (zielona średnia na wykresie). Dopóki wspomniany układ zostaje zachowany, dopóty nie można mówić o średnioterminowej zmianie kierunku notowań, a dopiero wówczas zaistniałaby przyczyna zamknięcia pozycji „short”.

Jeżeli chodzi o UFK surowcowe, znajdujemy się w bardzo interesującym miejscu na wykresie indeksu CRB. Tak dla przypomnienia, indeks CRB jest najstarszym globalnym indeksem cen towarów na świecie, który obrazuje koniunkturę na światowym rynku towarowym już od 1957 roku. Jest on obliczany jako arytmetyczna średnia ważona cen surowców podzielonych na grupy: energia, zboża, owoce i warzywa, mięso, metale szlachetne, metale kolorowe i towary przemysłowe. Załącznik numer 2 przedstawia ten indeks w ujęciu miesięcznym od początku 2000 roku. W ciągu tych 18 lat trzykrotnie dochodziło do pokonania „poziomu zero” przez miesięczny wskaźnik MACD. Co działo się na wykresie indeksu CRB w opisanej sytuacji zaznaczyliśmy zielonymi strzałkami. W każdym z tych przypadków mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem wzrostów indeksu. Piszemy o tym dlatego, że właśnie jesteśmy świadkami takiej właśnie sytuacji. Jeżeli rynek surowców zachowa się analogicznie do poprzednich trzech przypadków, oznaczać to będzie przyspieszenie wzrostu wycen szeroko rozumianych towarów. Zdajemy sobie sprawę, że UFK surowcowe, którymi dysponujemy na poszczególnych platformach nie są idealnie skorelowane z opisywanym wyżej indeksem, jednak nie można też mówić o braku takowej korelacji. Dla przykładu w załączniku numer trzy przedstawiamy notowania UFK Generali Portfel Zagraniczny Surowcowy. Niebieską strzałką zaznaczyliśmy miejsce składania zleceń kupna. Po dynamicznym wzroście znaleźliśmy się obecnie w korekcie, spowodowanej głównie korektą na rynku ropy, jednak dotychczasowa głębokość tej korekty w żadnym razie nie zmienia naszego pozytywnego postrzegania tego rynku. Logiczną linią obrony jest  fioletowa średnia, która znajduje się obecnie w dość bezpiecznej odległości.

Odnosząc się do tytułu dzisiejszego komentarza, uważamy, że na dziś wskazana jest cierpliwość. Instrumenty (UFK), którymi dysponujemy nie pozwalają na wykorzystywanie krótkoterminowych wahań poszczególnych funduszy. W związku z tym obecny skład portfela staraliśmy się dopasować do przynajmniej średnioterminowych trendów, a te przy nieco  szerszym spojrzeniu nie uległy wyczerpaniu. Im dłużej będą trwały, tym większych efektów możemy się spodziewać. Oczywiście chciałoby się szybko i dużo, tu i teraz, ale „gra się tak jak przeciwnik pozwala”. Uważamy, że moglibyśmy popełnić błąd, jeżeli na siłę i zbyt szybko staralibyśmy się poprawiać nienajlepsze efekty naszych działań z ubiegłego roku, który był dla nas najsłabszy z dotychczasowych dziesięciu lat zajmowania się UFK. Giełda uczy cierpliwości i bardzo szybko karci, jeżeli gorszy okres chce się zbyt szybko zniwelować nie do końca przemyślanymi działaniami.

/f/WIG20-20180608-OSTATNI ROK.PNG

/f/CRB-20180608-MIESIECZNY.PNG

/f/PORT.ZAGR.SUROWC-20180608.PNG

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która m.in. wdrożyła do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dostosowując się do wymogów tej ustawy, spółka Ontima została podzielona na dwie spółki:

1. Wykonującą czynności agencyjne (Ontima)
2. Wykonującą m.in. czynności brokerskie (Ontimax)

Ontima zajmuje się dystrybucją polis ubezpieczeniowych i ich administracją. Ontimax zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami UFK, w ramach polis ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższą ustawę jesteśmy w trakcie rozdzielania naszych usług i przygotowywania dla Państwa nowej strony internetowej.