Najnowszy Komentarz - „PODIUM I TUŻ ZA”

Skład portfela od ostatniego komentarza nie uległ zmianie: UFK reprezentujące złoto: 25%; UFK pieniężne: 75%. Złoto w ostatnim tygodniu ustanowiło sześcioletnie maksimum, co nie... Czytaj całość

Jacek Gaca dyrektor ds. inwestycji i produktu
28 Luty 2018
BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

W poprzednim tygodniu nie zmieniliśmy składu naszego portfela i nadal posiadamy 100% zaangażowania w bezpiecznych UFK pieniężnych.

 

Tak jak już wcześniej pisaliśmy w poprzednich komentarzach, ostatnie podejście na lokalne ekstrema, z jakim mieliśmy do czynienia w styczniu 2018, a następnie spadek po, jest dla nas mocno niepokojący.

Na giełdzie wszystkiego przewidzieć się nie da, ale na podstawie obserwacji wydarzeń z przeszłości można wyciągać wnioski. Po ostatnim wzroście ze stycznia, który tak obiecująco się zapowiadał, właściwie pozostało tylko wspomnienie. Najbardziej niepokojącym sygnałem dla dalszego trendu jest to, że po osiągnięciu lokalnego szczytu, o którym było głośno w mediach, nastąpił bardzo gwałtowny spadek. Gdyby miała być kontynuacja wzrostów, to po przebiciu oporów, powinno nastąpić przyspieszenie ruchu na północ (wzrost). Rynek zaskoczył niemiłą niespodzianką i oddał całą ostatnią falę wzrostową. Jakby tego było mało, to odbicie od lokalnego dołka jakie obserwowaliśmy było symbolicznie małe. Tak małe odreagowanie, relatywna słabość w stosunku do innych rynków i przebywanie naszego rynku praktycznie przy minimach, nie wróży nic dobrego w nadchodzącej przyszłości. Jeśli jeszcze dodatkowo spojrzymy, przez pryzmat analizy technicznej, na indeks szerokiego rynku WIG w ujęciu dziennym (załącznik 1) to łatwo zauważyć, że wykres jest co najmniej niepokojący (przebita  średnia 200 sesyjna), która wśród zwolenników takiego podejścia oddziela hossę od bessy.

Ponieważ znajdujemy się w takim położeniu naszego rodzimego rynku, gdzie  właściwie ważą się losy całego ubiegłorocznego trendu wzrostowego, to staramy się zachować  szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji.

Z kolei umacniający się USD negatywnie wpływa na wyceny surowców a co za tym idzie także funduszy na nich opartych.

Obecnie, w naszym oczywiście odczucie, najlepszą pozycją jest obrona kapitału na funduszach pieniężnych, które mało, ale rosną.

Załączniki:

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która m.in. wdrożyła do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dostosowując się do wymogów tej ustawy, spółka Ontima została podzielona na dwie spółki:

1. Wykonującą czynności agencyjne (Ontima)
2. Wykonującą m.in. czynności brokerskie (Ontimax)

Ontima zajmuje się dystrybucją polis ubezpieczeniowych i ich administracją. Ontimax zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami UFK, w ramach polis ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższą ustawę jesteśmy w trakcie rozdzielania naszych usług i przygotowywania dla Państwa nowej strony internetowej.