Najnowszy Komentarz - ZŁOTE MYSLI

Po ostatnich zmianach wszystkie portfele posiadają od 30 % do 40 % zaangażowania w UFK reprezentujące złoto, 20 % portfela w UFK reprezentujące polskie... Czytaj całość

Włodzimierz Liszewski prezes zarządu
16 Kwiecień 2018
27. URODZINY

Dokładnie dzisiaj mija 27 lat od pierwszej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w której to mieliśmy okazję uczestniczyć osobiście.

W poprzednim tygodniu zmieniliśmy skład naszego portfela UFK na wszystkich obsługiwanych przez nas platformach. Generalnie w portfelach pojawiły się od 30% do 40% Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe reprezentujące rynek surowców, kosztem zmniejszenia udziału UFK pieniężnych. Różnice w wysokości zaangażowania wynikają z dostępności funduszy UFK, inaczej mówiąc  platformy w jednym towarzystwie różnią się składem UFK w zależności od produktu.

Tam gdzie było to możliwe pozostawiliśmy  20% UFK typu short a pozostała część (40%-60%) w UFK pienieżnych.

Pomysł na UFK surowcowe zrodził się z obserwacji jaką widzimy na najważniejszym, naszym zdaniem, wykresie dla tej klasy aktywów, czyli indeksie CRB (załącznik nr1) vs. amerykański S&P500. Patrząc na historię zauważamy pewne podobieństwo do sytuacji z drugiej połowy 2007 roku. Indeks giełdowy budował formację szczytową,natomiast CRB „ walczył” z pokonaniem istotnego oporu. Dalej to już znamy historię, S&P500 w krótkim czasie spadł o -20%, a w tym samym czasie CRB urósł ponad +30%. Obecna sytuacja w naszej ocenie przypomina tamtą z 2007 roku. S&P500 jeszcze broni się na wsparciu, a CRB jest tuż pod bardzo istotnym oporym, gdzie po przebiciu otwiera się szansa na możliwość pokaźnych wzrostów.

W dalszym ciągu uważamy, że UFK  zarabiające na spadkach wygląda obiecująco. Po przebiciu  w dół na wykresie dziennym średniej 200 sesyjnej  (załącznik nr 2 -czerwona średnia) mamy do czynienia z tendencją spadkową. Obecnie jesteśmy świadkami korekty wzrostowej, ale do poziomu  +/- 2370 niczego to nie zmienia. Dopiero skuteczne pokonanie czerwonej średniej będziemy realizowali nasz poziom obrony.

Kolejną pozycją w portfelu jest UFK oparte na złocie (nie jest dostępne na wszystkich platformach). W tym przypadku mamy do czynienia z pozytywnym obrazem, który jest charakterystyczny w okresie konsolidacji przed wzrostem w ujęciu zarówno krótko jak i długoterminowym, oczywiście w naszej opinii. (załącznik nr 3)

Jak zwykle przypominamy, że istnieje ryzyko, iż nasze założenia będziemy musieli zweryfikować i dopasować się do rozwoju sytuacji.

Z okazji urodzin Giełdy chcielibyśmy życzyć Państwu samych trafnych posunięć na rynku UFK.

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która m.in. wdrożyła do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dostosowując się do wymogów tej ustawy, spółka Ontima została podzielona na dwie spółki:

1. Wykonującą czynności agencyjne (Ontima)
2. Wykonującą m.in. czynności brokerskie (Ontimax)

Ontima zajmuje się dystrybucją polis ubezpieczeniowych i ich administracją. Ontimax zajmuje się m.in. zarządzaniem funduszami UFK, w ramach polis ubezpieczeniowych.

Z uwagi na powyższą ustawę jesteśmy w trakcie rozdzielania naszych usług i przygotowywania dla Państwa nowej strony internetowej.